กฎหมายแรงงาน และสิทธิของลูกจ้าง

Labor lawpicnew

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่สำคัญอย่างมากของการทำงานในยุคนี้ หากเรารู้กฎหมายก็จะสามารถต่อรองกับนายจ้าง เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบได้ กฎหมาแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาจุดลงตัวทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ล่าสุดได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อให้ชีวิตของลูกจ้างดีขึ้นมีเรื่องอะไรบ้าง ลากิจธุระ คนทำงานทุกคนย่อมต้องมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกัน จึงไม่แปลกที่บางครั้งเราอาจจะต้องลางานเพื่อไปสะสางธุระของตัวเอง เรื่องนี้เดิมทีการลาตามกิจธุระจำนวนวันจะเป็นไปตามที่นายจ้างกำหนด แต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นเราสามารถลาได้อย่างน้อยที่สุด 3 วันทำงานต่อปี และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันลากิจธุระด้วย อย่างน้อยสามวัน หากลาเกินกว่านั้น นายจ้างจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้ ลาคลอดบุตร อีกเรื่องที่ปรับใหม่เป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญอย่างมากก็คือ การลาคลอดบุตร เดิมทีจะลาได้ 90 วัน หรือ 3 เดือนเท่านั้น แต่ตอนนี้ให้เปลี่ยนใหม่เป็นการลาคลอดบุตรไม่เกิน 98 วัน(เพิ่มขึ้นอีก 8 วัน) ไม่เพียงแค่นั้นการลาคลอดรวมถึงการลาตอนตรวจครรภ์ด้วย เท่ากับว่าเราสามารถลาไปหาหมอเพื่อตรวจครรภ์ได้ด้วย เจ้านายไม่สามารถห้ามได้ กรณีย้ายที่ทำงาน สำหรับกรณีที่นายจ้างได้ย้ายสถานประกอบการจากที่เดิมไปที่ใหม่ แล้วทำให้ชีวิตของเรานั้นมีผลกระทบ ถ้าเราไม่สามารถย้ายไปทำงานที่ใหม่ได้ เราจะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 50% แต่เปลี่ยนใหม่ให้เป็นลูกจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกจ้างได้ พร้อมกับรับค่าชดเชยใหม่ตามเรตของมาตรา 118 อัตราชดเชย จากที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่ เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนมาตรา 118 เค้ามีการปรับอัตราใหม่ด้วย เราขอสรุปคร่าวดังนี้ หากทำเงินเกิน 120

Continue reading

ที่ปรึกษาทางการเงินมีไว้ทำไม

ผมเชื่อว่าหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” และเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ว่าอาชีพนี้ทำหน้าที่อะไร มีขอบเขตการทำงานแค่ไหน พวกเขามีรายได้เท่าไหร่ หรือมีรูปแบบการทำงานอย่างไร ขอบอกสรุปสั้นๆก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน คือ ผู้ที่จะคอยให้คำแนะนำในการลงทุนกับเรา รวมทั้งช่วยวางแผนกลยุทธเพื่อที่จะให้เป้าหมายของเราสำเร็จลุล่วง หน้าที่ของพวกเขาคือการแนะนำสินค้าที่เหมาะกับเรา ไม่ว่าจะเป็นกองทุน เงินฝาก หรือประกัน นอกจากนี้งานของพวกเขายังต้องทำความรู้จักกับลูกค้าของตนเอง เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า นำไปพัฒนาแผนที่จะใช้ในปัจจุบัน และอนาคต คุณสมบัติสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องมีใบอนุญาติที่ถูกต้อง ใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License) หรือ Investment Planer ถ้าเกิดว่าอยู่ๆมีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่มีใบรับรองเหล่านี้ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังต้องมีคุณวุฒิการทำงานอย่างต่ำคือ หลักสูตรการวางแผนการเงิน (Certified Financial Planning Program), หลักสูตรที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุน (AFPT : Associate Financial Planner Thai) หรือ หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (FchFP : Fellow Chartered Financial Practitioner)

Continue reading

พกกันเถอะ!! ปรับถึงหมื่นถ้าไม่พกใบขับขี่

การขับขี่บนถนนถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก จึงต้องออกกฎให้ทำใบขับขี่จึงจะขับบนถนนได้อย่างถูกกฎหมาย เป็นเรื่องที่เคร่งครัดเพราะมีนความอันตรายถึงชีวิตมีส่วนมากที่ขับรถโดยไม่มีใบรับอนุญาตซึ่งทางขนส่งก็มีการปรับเงินในส่วนนี้จึงมีการร่างกฎหมายบัญญัติขึ้นมาใน พ.ศ 2522 การขับขี่มีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิต และทรัพย์สินควรขับรถอยู่กับความไม่ประมาทจึงมีกฎออกมาบังคับอย่างเข้มงวด ควรสวมหมวกทุกครั้งเมื่อขับจักรยานยนต์ มันไม่คุ้มกับการที่เราต้องมาเสียเงิน การขับรถเมื่อง่วงควรหาปั้มและพักรถนอนเชื่อว่าหลายคนคงไม่มีใบรับอนุญาตขับขี่อยากให้ทำซะเถิดเวลาเจอเจ้าหน้าที่จะได้ไม่ต้องหลบหนี้อีกทั้งยังเป็นผลดีกับเรา มีข่าวรถชนกันทุกวันขนาดมีใบยังชน โดยมีการนำเสนอให้มีโทษเพิ่มขึ้นทั้งจำ-ปรับสำหรับผู้ที่ไม่ทำตามกฎ มาตรา 64 ขับรถบนท้องถนนโดยไม่มีใบขับขี่ ปรับไม่เกิน 1000 บาท จำคุก 1 เดือน ได้ถูกแก้ไขใหม่ ปรับ 50,000 บาท จำคุก 3 เดือน มาตรา 65 ใบขับขี่หมดอายุ ตามกฎจะถูกยึด 1 เดือน เพิกถอน พักใช้ ปรับ 20,00 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ได้ถูกแก้ไขใหม่ตามข้อ 1 มาตรา 66 ขับรถโดยไม่แสดงบัตรปรับเงินตามกฎหมาย 1,000 บาท อันใหม่ปรับไม่เกิน

Continue reading

หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ความสำคัญในการขับเคลื่อนมีเศรษฐกิจ – การเงินของประเทศไทย มีหน้าที่ระดมพร้อมจัดสรรเงินทุนให้ก่ด้านเศรษฐกิจ ในด้านการชำระราคารวมถึงบริการ การบริหารความเสี่​ยง ตลอดจนการให้ข้อมูลทางการเงินเพื่อตัดสินใจ เพราฉะนั้น การดูแลของสถาบันการเงิน จะต้องมีประสิทธิภาพ , ตรวจสอบได้ , มีธรรมาภิบาลพร้อมบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับเงินฝากของประชาชน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินภายใต้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.​บ.) ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 กับ พ.ศ.2550 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ เช่น ประกาศของคณะปฏิวัติ 58 เป็นต้น โดยสถาบันการเงินที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ไทย , ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ​, ธนาคารพาณิชย์บริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ , สาขาธนาคารต่างประเทศ , สำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ , บริษัทเงินทุน

Continue reading

ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นทางด้านการเงินกฎหมาย

จากสภาวะทางเศรษฐกิจ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ล้วนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนทุกคนบนโลกใบนี้ ด้วยเหตุนี้การติดตามทิศทางของการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะระบบทางการเงินของประชาชนชาวไทย เป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งต่างประเทศทั่วโลกก็ให้ความสนใจของระบบกฎหมายทางการเงินเช่นเดียวกัน วันนี้เราจึงจะมานำเสนอความรู้ – ความเข้าใจในเบื้องต้น เพื่อให้คนไทยมีมุมมองกว้างขึ้น รู้เท่าทันถึงกลโกงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ และคุณจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารที่ควรรู้ การเซ็นต์ลายมือชื่อผู้อื่น ถึงแม้เจ้าของลายมือชื่อจะยินยอม ก็ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารโดยทันที แน่นอนว่ามีความผิดตามกฎหมายอย่างร้ายแรง ถึงแม้ว่าจะทำไปด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากเป็นเรื่องกฎหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอาญาที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะเอกสารทางการเงินอันเป็นเรื่องความเสียหายซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับทรัพย์สินหรือการเงินของเจ้าของทรัพย์ ใช้เอกสารการเงินผิดไปจากข้อห้าม ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินแล้ว คุณจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ตรงชัดเจน กับเจตนาที่คุณต้องการจริงๆ เนื่องจากอาจมีความผิดทางอาญาตามมาไม่รู้ตัว ส่วนคุณก็จะต้องโดนข้อหาหลอกลวง เช่น เปิดบัญชีธนาคาร , ทำธุรกรรมเบิกเงินเกินบัญชีที่มีอยู่ เป็นต้น พิมพ์ธนบัตรปลอม เงินปลอมที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ อาจทำให้ระบบล่มได้เลย จัดว่าเป็นอาชญากรรมอันร้ายแรง มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ถือเป็นความผิดทางอาญา สำหรับในประเทศไทยมีอัตราโทษฐานปลอมแปลงปรับ 4 แสนบาท ทำลายธนบัตร ธนบัตรจัดว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง คนที่เป็นผู้ครอบครองก็ถือว่าเป็นเจ้าของ และถ้าหากบุคคลใดนำธนบัตรของผู้อื่นมาเผาหรือทำลายด้วยประการใดก็ตาม จะมีความผิดตามกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

Continue reading

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เงินเดือน เท่าไหร่

ในโลกยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าการที่คนเราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เรื่องของเงินเป็นเรื่องที่มีปัจจัยสำคัญในการนำพาชีวิตเราไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีที่สุด ปฏิเสธไมได้จริงๆ ว่าในเวลานี้หากใครขาดแคลนเรื่องเงินทองหรือมีเงินทองไม่พอใช้ก็เป็นเรื่องยากที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข วิธีการที่จะทำให้มีเงินใช้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือการทำงาน ซึ่งงานแต่ละอาชีพแต่ละประเภทก็จะมีค่าตอบแทนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน อาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมายเองก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ผู้มีความสามารถหรือมีความชื่นชอบทางกฎหมายให้ความสนใจในการประกอบอาชีพนี้อยู่ไม่น้อย แต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เคยทำแต่มีความสามารถและอยากจะลองทำดูทว่าก็ยังไม่แน่ใจในเรื่องของรายได้ก็อาจยังต้องรอความมั่นใจว่าทำแล้วรายได้จะดีจริงๆ เงินเดือนและรายได้ของที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หากว่ากันตามความเป็นจริงอาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็เปรียบเสมือนอาชีพทั่วไปอาชีพหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ผู้ที่ทำอาชีพนี้ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเองส่วนมากก็จะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาบวกกับประสบการณ์ในการทำงานของตนเองที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการจะจ่ายเงินเดือนให้กับแต่ละตำแหน่งก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขององค์กรที่จ้างงานดังกล่าวด้วย เหตุเพราะผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ได้ส่วนมากแล้วมักจะต้องมีประสบการณ์ในส่วนของทนายความ หรืองานที่มีความเกี่ยวข้องกับตุลาการมาก่อนจึงจะสามารถเข้ามาทำตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงไม่สามารถจะบอกค่าตอบแทนเป็นรายได้หรือเงินเดือนได้อย่างตายตัว แต่หากจะลองตีเป็นค่าเฉลี่ยคร่าวๆ เงินเดือนของที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็น่าจะอยู่ราว 50,000 – 100,000 บาท ต่อเดือน อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาจเลือกรับงานเฉพาะที่มีผู้ว่าจ้างให้ทำงานเฉพาะตามเรื่องที่ตนเองถนัด ซึ่งในส่วนของค่าตอบแทนก็อาจจะเป็นกรณีไปแล้วแต่เรื่องของงานในส่วนนั้นๆ อาทิ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายคนนี้มีความถนัดเฉพาะทาง อาทิ เรื่องการทำสัญญา ด้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจถูกจ้างเฉพาะงานที่เป็นเฉพาะทางของตนเอง ส่วนช่วงเวลาในการปฏิบัติงานก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประเด็น อาทิ หากเป็นพนักงานประจำของทั้งองค์กรรัฐและเอกชนก็อาจต้องทำงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานปกติ แต่ถ้าหากไม่ได้เป็นพนักงานประจำก็อาจมีเวลาทำงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอาชีพที่ปรึกษากฎหมายเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าจะสามารถทำได้ง่ายๆ ทุกอย่างต้องล้วนแล้วแต่อาศัยสมอง ความคิด การวิเคราะห์ ประสบการณ์ ที่ผ่านมาของตนเองประกอบรวมกันด้วย

Continue reading

ข้อบังคับกฎหมายด้านการเงินที่ควรรู้

  ในขณะทั่วโลกมีความผันผวนด้านการเงินเสมอ ภาวะเศรษฐกิจการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ล้วนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันต่อคนในประเทศและคนทั้งโลก การเงินจึงมีความสำคัญต่อทุกคน แต่เราอาจไม่ระวังการใช้เงินอย่างถูกต้องมีความรู้ไม่ทั่วถึงทำให้พลาดพลั้งต่อกฎหมายทางการเงินได้โดยที่ไม่รู้ตัว ข้อบังคับด้านกฎหมายการเงินควรรู้ การใช้เงินในชีวิตประจำวันนั้นย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายทางด้านการเงิน ไมว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอย การทำธุรกรรมทางการเงิน จึงต้องระมัดระวังการใช้ให้ถูกกฎหมาย บริษัทวิจัยการเงินของสหรัฐอเมริกา Bank rate ได้วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลทางสถิติที่เกิดขึ้นบ่อยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ชาวอเมริกามักทำผิดกฎหมายอยู่บ่อย ซึ่งข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายคนเพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางอยู่ถูกต้อง การปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน – ในกรณีลงลายมือชื่อผู้อื่นแม้ว่าเจ้าของบัญชีจะยินยอมก็ตามล้วนเป็นการปลอมเอกสารที่มีความผิดตามกฎหมาย แม้จะทำด้วยความเจตนา หรือ ไม่ก็ตาม เพราะเป็นเรื่องกฎหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอาญาที่กำหนด เนื่องจากเอกสารทางการเงินมีความสำคัญที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน หรือ การเงินของเจ้าของบัญชี การนำเอกสารธุรกรรมทางการเงินไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ – ถือเป็นความผิดทางอาญาข้อหาหลอกลวง เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การทำธุรกรรมเบิกเงินเกินบัญชี พิมพ์ธนบัตรปลอม หรือ แบงก์ปลอม – ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงิน เป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรง มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ การทำลายธนบัตร – ธนบัตรถือเป็นทรัพย์สินของประเทศ หากบุคคลใดนำธนบัตรของบุคคลอื่นมาเผา หรือ ฉีกทำลายจะมีความผิดตามกฎหมายอาญา การนำธนบัตรที่ระลึกไปถ่ายสำเนา – ตัวอย่าง การนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ

Continue reading

ความหมายของกฎหมายปกครอง

Governing-lawpic

กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายที่ให้อำนาจทางการปกครองกับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางปกครอง กฎหมายปกครองจะมีลักษณะพิเศษคือ ผู้ที่ใช้อำนาจหรืออกคำสั่งการปกครองได้จะต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่เท่านั้น แต่จะมีข้อยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจทางปกครองนั่นไม่ใช่บุคคลที่กล่าวมา ซึ่งในเบื้องต้นบุคคลที่จะใช้การปกครองได้ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองได้เป็นกรณีไป เช่น บุคคลที่ได้รับสัญญาทางปกครองกับรัฐ และเมื่อเกิดกรณีข้อพิพาทขึ้นจะต้องนำคดีเข้าสู่ศาลปกครอง โดยคู่พิพาทจะต้องเป็นคู่กรณีดังต่อไปนี้ หน่วยงานทางปกครอง หน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานทางการปกครองกับเอกชน เจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่  และผู้ที่ต้องการจะฟ้องต่อศาลปกครองได้ต้องเป็นผู้เสียหายตรงตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองมาตรา 42 วรรคหนึ่ง กฎหมายที่กำหนดว่าถึงรายละเอียดในการปกครองลดหลั่นกันลงมาจากกฎหมารัฐธรรมนูญ กล่าวคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองประเทศ แต่กฎหมายปกครองนั้นเป็นกฎหมายดำเนินการปกครอง ซึ่งกฎหมายปกครองนี้จะกล่าวถึงการจัดระเบียบแห่งองค์การทางปกครอง เช่น การจัดแบ่งออกเป็น กระทรวง ทบวง กรม เป็นต้น ส่วนในระบบการปกครองของประเทศสามารถแบ่งองค์กรที่ใช้อำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายปกครองเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในฝ่ายบริหาร ซึ่งแบ่งงานของฝ่ายบริหารแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ งานทางการเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจผ่านทางคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐบาล ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการใช้ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ งานทางการปกครอง เรียกว่า ราชการประจำ มีหน้าที่เป็นผู้ปฎิบัติตามนโยบายที่ฝ่ายบริหารในส่วนที่เป็นงานการเมืองกำหนดขึ้น ได้แก่ ราชการส่วนกลาง คือ

Continue reading

ความหมายของกฎหมายเอกชน

กฎหมายเอกชน (Private Law) เป็นกฎหมายที่ว่าด้วบยบทบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับนิติบุคคลด้วยกัน ดังนั้นกฎหมายเอกชนจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับบุคคล อาทิเช่น กฎหมายเรื่องมรดก กฎหมายครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาเป็นต้น หรือจะเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเอง เช่น การแลกเปลี่ยนสินค้า การซื้อขายสินค้า ผลผลิตทางด้านต่างๆรวมทั้งบริการระหว่างเอกชนด้วยกัน เช่น การทำสัญญาในรูปแบบต่างๆ เมื่อมีเอกชน ก็ต้องมีมหาชน โดยส่วนความแตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนและเอกชนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันกล่าวคือ กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานรัฐกับประชาชน หรือนิติบุคคล ซึ่งในฐานะที่รัฐเป็นผู้มีหน้าที่ปกครองก็จำเป็นจะต้องออกกฏหมายมาเพื่อกำหนดควบคุมความประพฤติของประชาชน รวมทั้งกำหนดขอบเขตของนิติบุคคลในประเทศเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข กฎหมายมหาชนสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทด้วยกัน ส่วนกฎหมายเอกชน คือกฎหมายที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อกันในฐานะ “ผู้อยู่ใต้ปกครอง” ที่แต่ละฝ่ายมีความเท่าเทียมกัน ส่วนกฎหมายเอกชนสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ กฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ซึ่งหากมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพระหว่างกัน แล้วไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่ ลักษณะการลงโทษก็จะมีเพียงแค่ชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้น กฎหมายพาณิชย์ เป็นกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีการประกอบการค้าและธุรกิจ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท การประกัน ซึ่งส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ บทลงโทษจะต่างกับกฎหมายแพ่งที่มีโทษเพิ่มเติมขึ้น กฎหมายพิจารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยข้อบังคับที่ใช้ในการดำเนินคดีเมื่อเกิดคดีความทางแพ่ง ในส่วนของประเทศไทยได้มีการรวมกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ไว้ให้อยู่ในฉบับบเดียวกัน ถูกเรียกว่า

Continue reading

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญคืออะไร

กฎหมายรัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดในการใช้ปกครองประเทศ ซึ่งรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจะกำหนดที่มาของอำนาจ ประกอบโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองการปกครองในการตรวจสอบ ถ่วงดุจอำนาจของกันและกัน โดยรัฐธรรมนูญแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับประเภทของจารีตประเพณี โดยมีประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญนี้ สาเหตุเนื่องมาจากวิวัฒนาการทางด้านการปกครองประชาธิปไตยของอังกฤษอาศัยจากขนบธรรมเนียมประเพณี เอกสารอื่นๆที่มีที่มาจากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น จากคำพิพากษาของศาล, พระราชบัญญัติสืบสัตนิวงศ์ เป็นต้น รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร คือรัฐธรรมนูญที่นำมาใช้กันในปัจจุบันในประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยซึ่งจะระบุการจำกัดอำนาจของรัฐรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และรวมถึงรัฐที่ปกครองแบบเผด็จการที่มีบทบัญญัติกำหนดให้พรรคคอมมิวนิสต์ หรือสถาบันทางการเมืองการปกครองของรัฐมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ กฎหมายของรัฐธรรมนูญจะมีความสำคัญต่อรัฐ ระบบการเมืองการปกครอง ประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎกติกาสูงสุดในการปกครองประเทศ ทำให้รัฐสามารถกำหนดความเป็นเอกราชของประเทศ และได้รับการรับรองในการเมืองระหว่างประเทศรวมทั้งอำนาจอธิปไตยภายในของรัฐด้วย กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนระบอบการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นระบบปกครองแบบใดก็ตาม ซึ่งในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญจะจำกัดอำนาจของรัฐและผู้ปกครองให้อยู่ภายในขอบเขตของกฎระเบียบ จัดระเบียบสังคมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองการปกครอง กำหนดบทบาทในการถ่วงดุลอำนาจกัน ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่วนในระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญก็เป็นเครื่องมือกำกับในแนวปฎิบัติของรัฐ ผู้ปกครอง และประชาชนให้เป็นไปตามผู้นำ กฎหมายรัฐธรรมนูญช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของรัฐบาล โดยประเทศที่นำรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรมาใช้ เช่น ฝรั่งเศส ไทย เยอรมัน เพื่อเป็นเครื่องมือสามารถใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพรวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งมากขึ้น

Continue reading