ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นทางด้านการเงินกฎหมาย

money

จากสภาวะทางเศรษฐกิจ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ล้วนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนทุกคนบนโลกใบนี้ ด้วยเหตุนี้การติดตามทิศทางของการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะระบบทางการเงินของประชาชนชาวไทย เป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งต่างประเทศทั่วโลกก็ให้ความสนใจของระบบกฎหมายทางการเงินเช่นเดียวกัน วันนี้เราจึงจะมานำเสนอความรู้ – ความเข้าใจในเบื้องต้น เพื่อให้คนไทยมีมุมมองกว้างขึ้น รู้เท่าทันถึงกลโกงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ และคุณจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อ

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารที่ควรรู้

การเซ็นต์ลายมือชื่อผู้อื่น ถึงแม้เจ้าของลายมือชื่อจะยินยอม ก็ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารโดยทันที แน่นอนว่ามีความผิดตามกฎหมายอย่างร้ายแรง ถึงแม้ว่าจะทำไปด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากเป็นเรื่องกฎหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอาญาที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะเอกสารทางการเงินอันเป็นเรื่องความเสียหายซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับทรัพย์สินหรือการเงินของเจ้าของทรัพย์

ใช้เอกสารการเงินผิดไปจากข้อห้าม

ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินแล้ว คุณจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ตรงชัดเจน กับเจตนาที่คุณต้องการจริงๆ เนื่องจากอาจมีความผิดทางอาญาตามมาไม่รู้ตัว ส่วนคุณก็จะต้องโดนข้อหาหลอกลวง เช่น เปิดบัญชีธนาคาร , ทำธุรกรรมเบิกเงินเกินบัญชีที่มีอยู่ เป็นต้น

พิมพ์ธนบัตรปลอม

เงินปลอมที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ อาจทำให้ระบบล่มได้เลย จัดว่าเป็นอาชญากรรมอันร้ายแรง มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ถือเป็นความผิดทางอาญา สำหรับในประเทศไทยมีอัตราโทษฐานปลอมแปลงปรับ 4 แสนบาท

ทำลายธนบัตร

ธนบัตรจัดว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง คนที่เป็นผู้ครอบครองก็ถือว่าเป็นเจ้าของ และถ้าหากบุคคลใดนำธนบัตรของผู้อื่นมาเผาหรือทำลายด้วยประการใดก็ตาม จะมีความผิดตามกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 10 – 20 ปี , ปรับตั้งแต่ 2 แสนบาท – 4 แสนบาท

รับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้แก่ผู้อื่น

ถือว่าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  เป็นเจตนาที่ไม่ดี อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะมีความผิด เช่น เอาบัญชีไปหลอกผู้อื่น อีกทั้งยังผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกด้วย ซึ่งคุณจะเห็นว่าธนาคารทุกแห่งจะมีป้ายติดเตือนเรื่องนี้อย่างเข้มงวด

 

 

 

ซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน

เป็นการทำนิติกรรมอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งต้องมีผลตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โดยมีผลทั้งทั้งผู้ขายกับผู้ซื้อ ทำให้ต้องอาศัยความละเอียดและรอบคอบเป็นสำคัญ ทั้งนี้มีกฎหมายคุ้มครองอยู่และต้องอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ