กฎหมายแรงงาน และสิทธิของลูกจ้าง

Labor lawpicnew

Labor lawpic

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่สำคัญอย่างมากของการทำงานในยุคนี้ หากเรารู้กฎหมายก็จะสามารถต่อรองกับนายจ้าง เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบได้ กฎหมาแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาจุดลงตัวทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ล่าสุดได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อให้ชีวิตของลูกจ้างดีขึ้นมีเรื่องอะไรบ้าง

ลากิจธุระ

คนทำงานทุกคนย่อมต้องมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกัน จึงไม่แปลกที่บางครั้งเราอาจจะต้องลางานเพื่อไปสะสางธุระของตัวเอง เรื่องนี้เดิมทีการลาตามกิจธุระจำนวนวันจะเป็นไปตามที่นายจ้างกำหนด แต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นเราสามารถลาได้อย่างน้อยที่สุด 3 วันทำงานต่อปี และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันลากิจธุระด้วย อย่างน้อยสามวัน หากลาเกินกว่านั้น นายจ้างจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้

ลาคลอดบุตร

อีกเรื่องที่ปรับใหม่เป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญอย่างมากก็คือ การลาคลอดบุตร เดิมทีจะลาได้ 90 วัน หรือ 3 เดือนเท่านั้น แต่ตอนนี้ให้เปลี่ยนใหม่เป็นการลาคลอดบุตรไม่เกิน 98 วัน(เพิ่มขึ้นอีก 8 วัน) ไม่เพียงแค่นั้นการลาคลอดรวมถึงการลาตอนตรวจครรภ์ด้วย เท่ากับว่าเราสามารถลาไปหาหมอเพื่อตรวจครรภ์ได้ด้วย เจ้านายไม่สามารถห้ามได้

กรณีย้ายที่ทำงาน

สำหรับกรณีที่นายจ้างได้ย้ายสถานประกอบการจากที่เดิมไปที่ใหม่ แล้วทำให้ชีวิตของเรานั้นมีผลกระทบ ถ้าเราไม่สามารถย้ายไปทำงานที่ใหม่ได้ เราจะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 50% แต่เปลี่ยนใหม่ให้เป็นลูกจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกจ้างได้ พร้อมกับรับค่าชดเชยใหม่ตามเรตของมาตรา 118

อัตราชดเชย

จากที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่ เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนมาตรา 118 เค้ามีการปรับอัตราใหม่ด้วย เราขอสรุปคร่าวดังนี้ หากทำเงินเกิน 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี ได้รับค่าชดเชย 30 วัน สองทำงาน 1-3 ปี รับค่าชดเชย 90 วัน สามระยะ 3-6 ปี รับค่าชดเชย 180 วัน สี่ทำงาน 6-10 ปี รับค่าชดเชย 240 วัน ห้าทำงาน 10-20 ปี รับค่าชดเชย 300 วัน และอัตราใหม่ถ้าทำงานเกิน 20 ปีขึ้นไป รับค่าชดเชย 400 วัน โดยอัตรานี้จะช่วยให้ลูกจ้างรู้สึกไม่เสียเปรียบมากจนเกินไป

ค่าตอบแทน

เราทำงานสิ่งแรกที่เราคิดถึงก็คือ ค่าตอบแทนการทำงาน บางครั้งค่าตอบแทนก็มีทั้งแบบธรรมดาและแบบพิเศษ(ค่าล่วงเวลาหรือโอที) แต่ถ้าหากนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว เราสามารถฟ้องร้องได้เดิมทีดอกเบี้ยเพียงแค่ร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่กฎหมายหมายเพิ่มให้เป็นร้อยละ 15 ต่อปี

นับว่าเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างมากขึ้น เมื่อลูกจ้างได้ประโยชน์มากขึ้น พวกเค้าก็จะมีความสุขมากขึ้นผลของงานก็จะดีขึ้นตามไปด้วย นายจ้างก็แฮปปี้

One comment

  1. อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน และสิทธิของลูกจ้างแล้ว รู้สึกว่า บาคาร่า ได้ความรู้ที่ดีเยอะมาก เพิ่งรู้ว่าการลาคลอดบุตร เดิมทีจะลาได้ 90 วัน แต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนให้ลาได้มากยิ่งขึ้นถึง 98 วัน เลยทีเดียว ทั้งการย้ายงานยังทำให้เราได้เงินชดเชยอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

Comments are closed.