ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่มีชื่อเสียงในประเทศ

Legal-counselneww33

Lawที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่มีชื่อเสียงในประเทศ 

การจะประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายได้นั้นส่วนมากแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาค่อนข้างมากเลยทีเดียว เหตุเพราะการที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้ได้นอกจากเรื่องของความรู้ที่มีจะต้องรู้จักใช้ประสบการณ์ที่ตนเองมีให้เดประโยชน์สูงสุดด้วย ไม่อย่างนั้นการมีความรู้ในภาคทฤษฎีอย่างเดียวโดยปราศจากภาคปฏิบัติอาจทำให้การทำงานด้านที่ปรึกษากฎหมายต้องเผชิญกับความยากลำบากในหลายๆ ด้าน เพราะอย่าลืมว่าการที่เลือกประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนจำนวนมาก ทำให้ต้องค่อนข้างมีความรู้ความสามารถมากพอสมควรเหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ที่ปรึกษาด้นกฎหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยจึงค่อนข้างเป็นผู้ที่คนรู้จักเยอะเหมือนกัน

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

1.นายกำชัย  จันทร์พริ้ม – หนึ่งในที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่มีประวัติในการเป็นที่ปรึกษาค่อนข้างดี มีชั่วโมงบินในการทำงานด้านกฎหมายสูง จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันกำลังศึกษาที่สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา อบรมวิชาว่าความของทนายความ และล่าสุดก็กำลังศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย ด้านประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายรวมถึงรับว่าความฟ้องคดีต่างๆ ให้กับบริษัทต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นบริษัท วาย เอช ไอ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ประกอบกิจการด้านล้อแม็กและยางยนต์, บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด และบริษัทฯในเครือ ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายหนังสือทุกประเภท, บริษัท โต โย ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปะรกอบกิจการด้านจำหน่ายยางยนต์, บริษัท เกจพลัส จำกัด จำหน่ายโปรมิเตอร์ทุกประเภท, บริษัท โฟลแคล มิเตอร์ จำกัด จำหน่ายเครื่องมือวัดทุกประเภท บริษัท ไทย พี เจ้น จำกัด เป็นที่ปรึกษาให้ความเห็นด้านกฎหมายตรวจสอบสัญญา บริษัท สุติมาพัฒน์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ดูแลในส่วนของกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดีความ และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอื่นๆ รวมถึงตัวบุคคลต่างๆ มากมาย

2. มนัสศักดิ์ คำชาย – ที่ปรึกษาด้านกฎหมายไฟแรงที่ก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของประเทศไทย จริงๆ แล้วเจ้าตัวมีอาชีพประจำเป็นทนายความว่าความในคดีศาลประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ได้เริ่มเข้าสู่ถนนการเป็นนักว่าความคดีในศาลมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ทำให้ค่อนข้างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการทำงานอันเกี่ยวข้องกับคดีความค่อนข้างมาก ถือว่าเป็นทนายความอิสระที่มีความสามารถคนหนึ่งของเมืองไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีประสบการณ์ทำงานที่กว้างขวางสามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งคดีแพ่งและอาญา กฎหมายบริษัท กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน การฉ้อโกงเงิน รวมถึงการละเมิดสิทธิก็ไม่ใช่ปัญหาในการปรึกษาสำหรับตัวเข