ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ต้องมีความรู้ ด้านไหนบ้าง

Legal-counselpicture

Lawที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ต้องมีความรู้ ด้านไหนบ้าง

การประกอบอาชีพทุกอาชีพนอกจากการมีความรู้หลักๆ ในอาชีพทีตนเองปฏิบัติงานอยู่แล้ว เรื่องของความรู้อื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบในการที่จะช่วยพัฒนาให้ตนเองสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพของตนเองได้นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยที่จะต้องเรียนรู้ เพื่อที่ว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเราจะได้สามารถนำเอาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับงานที่ทำอยู่ได้ ยิ่งถ้าหากเป็นอาชีพเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะที่ปรึกษาด้านกฎหมายการรู้เรื่องที่ตนเองเข้าใจเพียงอย่างเดียวมันคงไม่พออย่างแน่นอน การได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวจึงนับว่าเป็นข้อดีอีกอย่างสำหรับที่ปรึกษาด้านกฎหมายทุกคนจำเป็นต้องทำ

ความรู้สำหรับที่ปรึกษาด้านกฎหมายควรมี

  1. ความรู้ทางด้านกฎหมายและนิติศาสตร์ – สิ่งแรกที่จะเป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็คือจะต้องมีความรู้หลักในเรื่องของกฎหมายทุกประเภทซึ่งใบเบิกทางที่จะช่วยยืนยันได้ดีที่สุดก็คือจำเป็นจะต้องเรียนจบในภาควิชานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรที่ได้มีกำหนดเอาไว้ หลังจากนั้นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมกับสอบขอรับใบอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักรเสียก่อน ส่วนที่เหลือก็จะเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลว่าจะเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปหรือว่าพยายามศึกษากฎหมายด้านต่างๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ที่สุด
  2. ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ – ส่วนใหญ่แล้วอาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมายมักจะต้องให้คำปรึกษาต่อองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ เป็นหลัก การที่ที่ปรึกษาด้านกฎหมายมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจะช่วยให้การทำงานของพวกเขาราบรื่นมากยิ่งขึ้น เข้าใจในสิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการมากยิ่งขึ้น นั่นทำให้โอกาสจะประสบความสำเร็จก็มีสูงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
  3. วาทศิลป์ในการสื่อสาร – การเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายจะทำให้ตนเองเข้าใจในเรื่องของกฎหมายเพียงอย่างเดียวไมได้ การพูดจาเพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจด้วยก็เป็นเรื่องที่ต้องมีความรู้เช่นเดียวกัน เพราะต่อให้ความเก่งกาจมากขนาดไหนแต่ไม่สามารถสื่อสารให้กับคนอื่นเข้าใจได้มันก็ไม่มีค่าอะไรที่จะช่วยให้การทำงานของตนเองประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็น
  4. การเมืองและรัฐศาสตร์ – ส่วนใหญ่แล้วการทำงานด้านนิติศาสตร์มักจะเคียงข้างกับรัฐศาสตร์อยู่บ่อยครั้ง การมีความรู้ในด้านรัฐศาสตร์และการเมืองเข้าไปด้วยก็จะช่วยให้ในหลายๆ กรณีการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายง่ายขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะ แถมยังสามารถนำเอาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย

นอกจากความรู้เหล่านี้แล้วส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องที่ที่ปรึกษากฎหมายจะต้องพยายามศึกษาและทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด เรียกว่าจะต้องพยายามเรียนรู้ในทุกๆ สิ่งที่เข้ามาในชีวิตให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ได้ผลดี